LIBER TESTIUM 1483-1811

[Rechterlijk Archief Kampen no. 9 en verder - 23 DELEN]

Het merendeel van deze serie is reeds bewerkt door Kees Schilder en bevindt zich in het Stadsarchief Kampen, in gedrukte vorm. De ontbrekende nummers, hoofdzakelijk die uit de 16e eeuw, worden door mij bewerkt en zijn ook digitaal toegankelijk.

Gebruik
©Annick M. Alink. Het is toegestaan fragmenten te kopiëren voor eigen genealogisch gebruik met bronvermelding; ieder ander gebruik is verboden.

 RAK no. 9                   1516 - 1520

 AKTEN

 NAMEN

DIVERSEN

diversen- ambachten - munten - handel - plaatsnamen - schepenen - huizen - schepen

 RAK no. 10                 1521 -  1525

  AKTEN

 NAMEN

DIVERSEN

diversen - huizen - munten - schepen - ambachten - plaatsnamen - handel

 RAK no. 11                  1525 - 1530

  AKTEN

 NAMEN

DIVERSEN    

ambachten - diversen - geo - handel - schepen/huizen   

  RAK no. 12                   1536 - 1542

  AKTEN

 NAMEN

DIVERSEN

ambachten - diversen/munten - plaatsnamen/handel

  RAK no. 13                   1542 - 1546

  AKTEN

 NAMEN

DIVERSEN

ambachten/munten  -  diversen  -  geo/handel

 RAK no. 14                    1552 - 1570   

  AKTEN  NAMEN

DIVERSEN

ambachten/beroepen - diversen - geo/handel/munten

 RAK no. 15          1571 - 1612

  AKTEN

  NAMEN

 
DIVERSEN

ambachten/diversen/munten - handel/geografie

 RAK no. 16    criminele zaken 1610 - 1621

AKTEN en NAMEN


DIVERSEN

ambachten/diversen/geo/handel/munten

RAK no. 17
     (in bewerking)