RECHTERLIJK ARCHIEF KAMPEN

Het Rechterlijk Archief
werd aangelegd door Kamper stadssecretarissen tussen 1438 en 1811. In de registers die samen dat archief vormen, staan alle zaken genoteerd die later, vanaf omstreeks 1810, door notarissen of rechters werden behandeld, zoals overdracht van onroerend goed, testamenten, borgstellingen, voogdijstellingen, hypotheken, verhoren van verdachten, afgenomen getuigenissen, gerechtelijke aanzeggingen, etc. Een van die onderdelen is het register van de Recognitiën.

De Recognitiën
zijn akten waarin gerechtelijk een erkenning van een persoon of zaak in een bepaalde kwaliteit wordt vastgelegd. Het zijn de inventaris nummers 75 t/m 105 in het gemeentearchief van Kampen. Vanaf 1811 werden ze vervangen door de notariële akten. Het gerecht bestond uit twee personen uit de Raad, in wisselende samenstelling, met een secretaris. De boeken 75 t/m 105 bevatten voornamelijk: borgstellingen, schuldbekentenissen, volmachten en kinderbewijzen. Wijzigingen, royementen e.d. werden er gewoon in de kantlijn bij geschreven, wat de leesbaarheid niet altijd bevordert.

Namen en index
De namen in de akten zijn letterlijk overgenomen, maar omdat er "op het gehoor " geschreven werd is de variatie in spelling groot. Ik voeg daarom een namenindex toe, eigenlijk bedoeld voor de gedrukte versie waarvan de bladzijden nummers vermeld zijn. In de digitale versie kan gezocht worden via Ctr+F op alle woorden.

NB. voor de pdf-bladzijden is Adobe Reader nodig dat gratis gedownload kan worden.

Gebruik
©Annick M. Alink. Het is toegestaan fragmenten te kopiëren voor eigen genealogisch gebruik met bronvermelding; ieder ander gebruik is verboden.

Afkortingen   
Errata

1797 - 1811

  nummer 105  

 namenindex

  huizenindex 

1786 - 1796

  nummer 104

 namenindex

  huizenindex

1776 - 1785

  nummer 103 

 namenindex

  huizenindex

1757 - 1775

  nummer 102

 namenindex 

  huizenindex

1738 - 1756

  nummer 101  

 namenindex

  huizenindex

 1716 - 1738 

  nummer 100

 namenindex

  huizenindex

1697 - 1715

  nummer 99 

 namenindex

  huizenindex 

1689 - 1697

  nummer 98

 namenindex 

  huizenindex

1677 - 1688

  nummer 97

 namenindex

  huizenindex

1669 - 1677

  nummer 96   

 namenindex

  huizenindex

1664 - 1669

  nummer 95

 namenindex

  huizenindex

1658 - 1664

  nummer 94

 namenindex

  huizenindex

1652 - 1659

  nummer 93    

 namenindex

  huizenindex

1648 - 1652

  nummer 92

namenindex

  huizenindex

1639 - 1647

  nummer 91

namenindex

  huizenindex

1636 - 1639

  nummer 90

namenindex

  huizenindex

1633 - 1636

  nummer 89

namenindex

  huizenindex

1631 - 1633

  nummer 88

namenindex

  huizenindex

1628 - 1630

  nummer 87

namenindex

  huizenindex

1626 - 1628

  nummer 86

namenindex

  huizenindex

1624 - 1626

  nummer 85

namenindex

  huizenindex

1621 - 1624

  nummer 84

namenindex

  huizenindex

1619 - 1620

  nummer 83

namenindex

  huizenindex

1582 - 1619

  ontbreekt

idem

idem

1580 - 1582

  nummer 82

namenindex

  huizenindex

1576 - 1580

  ontbreekt

idem

idem

1574 - 1576

  nummer 81

namenindex

huizenindex

1546 - 1574

  ontbreekt

idem

idem

1536 - 1546

  nummer 80 -1

namenindex

huizenindex

1536 - 1546

  nummer 80 - 2

namenindex

huizenindex

1525 - 1536

  ontbreekt

idem

idem

1520 - 1525

  nummer 79 - 1

namenindex

huizenindex

1520 - 1525

  nummer 79 - 2

 namenindex

huizenindex

1513 - 1519

  nummer 78 - 1

namenindex

huizenindex

1513 - 1519

  nummer 78 - 2

namenindex

huizenindex

1506 - 1512

  nummer 77

namenindex

huizenindex

1474 - 1496

  nummer 76 - 1

namenindex

huizenindex

1474 - 1496

  nummer 76 - 2

namenindex

huizenindex

1474 - 1489

  nummer 75 - 1

namenindex

huizenindex

1474 - 1489

  nummer 75 - 2

namenindex

huizenindex

1474 - 1489

  nummer 75 - 3

namenindex

huizenindex

 

 

Afkortingen.   

rak - rechterlijk archief Kampen c.g. - caroli guldens jkr - jonker St. Jan - 24 juni eerzaam - sociale status 
IUDr - doctor in beide rechten g.g. - goud guldens jfr - juffrouw Michael - 29 september  
IUL -  licentiaat in beide rechten ph.g. - philips guldens bmg - burgemeester Martini - 11 november scroeder - kleermaker
  h.p. - herenponden   Jacobi - 25 juli  

 

Errata

inv.nr folio datum
79 163 06-08-1524 Frerick Morre moet zijn: Henrick Morre
80 -II 387 26-06-1540 Yde Stackhouwer moet zijn: moeder
81 161 02-11-1575 Melchior Weert moet zijn: Melchior Wrede
81 161 02-11-1575 Rycholt en Philips Weert moet zijn:  waard in de Reyger etc.
83 - 92 div. div. Arent / Evert vd Cuerbeecke moet zijn: Erent van der Cuerbeecke
86 1 01-05-1626 Duitenburch, moet zijn: Arent van Ruitenburch
86 219 18-04-1628 Borhardt Ketel moet zijn: Berhardt Ketel, scholtes van Deveren (Diever)
87 51v 04-09-1630 Johan Hendricks Gorre moet zijn: J. H. Dorre.
87 219v 28-01-1629 Georgius Goltbeeck moet zijn: Georgius ab Ittersum - Goltbeeck in de kantlijn
89 178 17-12-1635 Comparante moet zijn: jfr Otte van Gruijthuis, echtgenote van ...
93 470 22-06-1653  Meppeler venen moet zijn: Meppener Venen